Spotkanie dla bezdomnych kobiet

Parafia: Warszawa. Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie
Co czwartek w parafii odbywają się spotkania dla bezdomnych i ubogich kobiet.

O godz. 18.00 kolacja, potem spotkania w grupach i dzielenie się słowem Bożym, uczenie umiejętności odnalezienia sensu i celu swojego życia