Spotkanie opłatkowe dla katechetów i nauczycieli wszystkich przedmiotów w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych

Miejsce: Dom Arcybiskupów Warszawskich
Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Domu Arcybiskupów Warszawskich