Spotkanie organizacyjne dla kandydatów do bierzmowania z klas 8 SP

Parafia: Warszawa. Bł. Władysława z Gielniowa
Spotkanie dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej rozpocznie się o godz. 19:00.