Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu Wiedzy Biblijnej “Hieronymus”

Miejsce: Kuria Metropolitalna Warszawska
Kard. Kazimierz Nycz weźmie udział w uroczystości, która odbędzie się w Sali św. Jana Chrzciciela Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, wejście A