Wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Miejsce: parafia św. Wojciecha w Bobowie
Kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył uroczystościom wprowadzenia relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła św. Wojciecha w Bobowie w diecezji pelplińskiej.