Wykład z cyklu “Varsovia. Ars et historia”: “Krużganek pod kryształowym sklepieniem”

Miejsce: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
Jak powstały te unikalne sklepienia, dlaczego są kryształowe, skąd przybył ich twórca, gdzie w Europie możemy zobaczyć ich więcej i jak wyglądają w innych miejscach – na te pytania odpowie dr Ewa Korpysz we wtorkowym wykładzie

Warszawski kościół św. Anny wraz z klasztorem bernardynów ma historię sięgającą wieków średnich. I choć w ciągu stuleci ta późnogotycka budowla bardzo zmieniła swój wygląd, to zabytkowe wnętrze klasztoru skrywa kilka niespodzianek zachowanych dawnych stuleci. Szczególnym dziełem architektury późnośredniowiecznej są sklepienia kryształowe w klasztornym krużganku. To swoisty majstersztyk z całym bogactwem wzorów wywołujących ciekawe efekty światłocieniowe. Gotyckim wnętrzom dodają one wyjątkowej malowniczości. Sklepienia bernardynów są jedynymi tego typu w Warszawie, a na Mazowszu należą do rzadkich. Na pozostałych terenach Polski też są nieczęste.

Wykładowca: dr Ewa Korpysz
Doktor nauk historycznych, historyk sztuki, Kustosz Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na historii oraz ikonografii miejsc związanych z przechowywaniem Najświętszego Sakramentu, zajmuje się też architekturą i kamieniarką nowożytną. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych m. in. w, „Biuletynie Historii Sztuki”, „Kwartalniku Architektury i Urbanistyki”, „Baroku”, „Ad Rem” „Przeglądzie Wschodnim”, „Spotkaniach z Zabytkami”, „Stolicy”.

Wtorki na Dziekanii

Bilet: 15 zł do nabycia w kasie muzeum