X Tydzień Wychowania

„Budujmy więzi” to hasło tegorocznego X Tygodnia Wychowania

Materiały do pobrania na X Tydzień Wychowania >> to rozważania oparte na czytaniach mszalnych i teksty modlitwy wiernych na kolejne dni tygodnia, scenariusze katechez dla trzech grup wiekowych oraz tekst konferencji dla rodziców, katechetów i nauczycieli.

Materiały opracował zespół katechetów i duszpasterzy pod kierunkiem ks. Marka Studenskiego.