XIX Międzynarodowa Konferencja “Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”

Miejsce: Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury
Temat: "Wyzwania dla nowej Europy"